การใช้งานมัลติมิเตอร์

Multimeterมัลติมิเตอร์บางครั้งเราเรียกว่า VOM (โวลต์-โอห์ม มิเตอร์) เป็นเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมฟังก์ชั่นการวัดหลายอย่างในเครื่องเดียว โดยทั่วไปจะรวมถึงคุณสมบัติพื้นฐานเช่นความสามารถในการวัดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทาน มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอลนี้เป็นเครื่องมือที่ต้องมีการทดสอบสำหรับ การวัดกระแสไฟชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ ไฟบ้าน แบตเตอร์รี อุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงาน อื่นๆ ฯลฯ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่รวมเครื่องมือวัดและทดสอบเข้าด้วยกันได้แก่ โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์ เพื่อให้่ง่ายต่อการใช้งาน นี่เป็นคำแนะนำง่ายๆและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของแต่ละฟังก์ชั่นการทดสอบที่มีอยู่ในมัลติมิเตอร์คือ

ใช้วัดโวลต์

แรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ แรงดันไฟฟ้ามี 2ชนิดคือ กระแสตรง (DC) เช่นแบตเตอรี่เป็นต้น และ กระแสสลับ (AC) เช่นไฟที่ใช้ตามบ้านทั่วไป

การใชัดิจิตอลมัลติมิเตอรวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง ให้บิดสวิทซ์ตั้งค่าการวัดไปที่ VDC แล้วต่อปลายของ Probe เข้าสู่วงจรในลักษณะขนาดหรือต่อคร่อมแล้ววัดนั้นเอง ข้อควรระวังสำหรับการวัด VDC คือต้องต่อให้ถูกขั่ว สายบวก (สีแดง) เข้าที่ขั้วบวก และ สายลบ (สีดำ) เข้าที่ขั้วลบ

การใชัดิจิตอลมัลติมิเตอรวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ ให้บิดสวิทซ์ตั้งค่าการวัดที่ VAC วิธีการวัดเหมือนกับการวัดไฟฟ้ากระแสตรง แต่ไม่มีเรื่องของขั้วการวัด ข้อควรระวัง ในกรณีที่ไม่รู้ค่าความต่างศักย์ ให้บิดสวิทซ์ไปที่โวลท์สูงสุดก่อนเช่น 1000VAC เพื่อป้องกันมิเตอร์เสียหาย

แอมป์วัดด้วยแอมมิเตอร์

แอมป์คือปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ เขียนย่่อว่า A การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าต้องต่อในลักษณะอนุกรมเท่านั้น

วัด Ohms กับโอห์มมิเตอร์

โอห์มคือหน่วยของความต้านทานไฟฟ้าการวัดที่ระบุว่าเท่าใดความต้านทานไฟฟ้าอยู่ในวงจรการวัดโอห์มคุณจะใช้ฟังก์ชั่นวัดความต้านทานของมัลติมิเตอร์ดิจิตอลของคุณ สิ่งแรกที่คุณต้องทำในการวัดค่าความต้านทาน ต้องสับสวิตช์มาที่ใช้วัดความต้านทานก่อน และเริ่มวัดค่าโดยนำปลายทั้งสองข้างของมิเตอร์มาแตะกัน แล้วปรับให้เข็มของมิเตอร์ชี้ที่ 0 โอห์ม จากนั้นนำปลายทั้งสองของมิเตอร์ไปต่อกับตัวต้านทานและอ่านค่าความต้านทานจาก มิเตอร์

สรุปเราได้เห็นเพียงวิธีการที่จะใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับวัดโวลต์มิเตอร์, แอมป์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์

ใส่ความเห็น