วิธีการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์

เวอร์เนียร์

เวอร์เนีย หรือ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper) เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่สามารถใช้ในการวัดระยะทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง ตัวอย่างที่แสดงด้านล่างเป็นคู่มือการใช้เวอร์เนียแบบอนาลอกซึ่งการวัดจะถูกตีความจากสเกล โดยผู้ใช้เวอร์เนียชนิดนี้มีความยากกว่าการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอลที่มีจอแสดงผลดิจิตอลที่อ่านจะปรากฏขึ้นรุ่นที่ใช้มีทั้งขนาดอิมพีเรียล (นิ้ว) และเมตริก (มิลลิเมตร)

เวอร์เนียแบบอนาลอกยังคงสามารถซื้อได้อยู่และยังคงเป็นที่นิยมเพราะมีมากราคาถูกกว่ารุ่นดิจิตอล นอกจากนี้ระบบดิจิตอลต้องใช้แบตเตอรี่ในขณะที่แบบอนาลอกไม่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานใด ๆ

ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐานดังนี้

  • การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะใช้วัดให้คลายสกรูล็อคและเลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตรวจสอบว่าเวอร์เนียสเกลทำงานอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะวัดการทำให้แน่ใจว่าคาลิปเปอร์อ่าน 0 เมื่อเลื่อนปิดอย่างเต็มที่ ถ้าอ่านไม่ได้เป็น 0 ปรับขากรรไกรหนาจนกระทั่งคุณอ่านได้ค่าศูนย์ ถ้าคุณไม่สามารถปรับคาลิปเปอร์ได้คุณจะต้องจำไว้ว่าจะเพิ่มลบที่ถูกต้องชดเชยจากการอ่านครั้งสุดท้ายของคุณ ทำความสะอาดพื้นผิวที่วัดของทั้งสองเวอร์เนียคาลิปเปอร์และวัตถุจากนั้นคุณสามารถใช้การวัด
  • ปิดขากรรไกรเบา ๆ บนสิ่งที่คุณต้องการที่จะวัด หากคุณกำลังวัดบางสิ่งบางอย่างให้แน่ใจว่าแกนของส่วนหนึ่งจะตั้งฉากกับคาลิปเปอร์ กล่าวคือให้แน่ใจว่าคุณมีการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเต็มรูปแบบ เวอร์เนียมีขากรรไกรคุณสามารถวางรอบวัตถุและขากรรไกรด้านอื่น ๆ ที่ทำเพื่อให้พอดีกับภายในวัตถุ เหล่านี้ขากรรไกรรองสำหรับการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวัตถุ นอกจากนี้ยังมีบาร์แข็งยื่นออกมาจากคาลิปเปอร์ในขณะที่คุณเปิดที่สามารถใช้ในการวัดความลึก

วิธีการอ่านค่าที่วัดได้:

1. อ่านเครื่องหมายเซนติเมตรในระดับคงที่ทางด้านซ้ายของ 0 เครื่องหมายบนสเกลเวอร์เนีย (10mm บนคงที่คาลิปเปอร์)

อ่านค่าเวอร์เนียร์

2. ค้นหาเครื่องหมายมิลลิเมตรในระดับคงที่ที่เป็นเพียงทางด้านซ้ายของ 0 เครื่องหมายบนสเกลเวอร์เนีย (6mm เมื่อคงที่คาลิปเปอร์)

อ่านค่าเวอร์เนียหลัก 1

3. ดูตามเครื่องหมายบนสเกลเวอร์เนียและเครื่องหมายมิลลิเมตรในระดับคงที่ที่อยู่ติดกันจนกว่าคุณจะพบว่าเส้นสองมากที่สุดเกือบ (0.25mm บนสเกลเวอร์เนีย)

อ่านค่าเวอร์เนียหลัก 2

4. ค่าที่จะได้รับการอ่านที่ถูกต้องเป็นดังนี้ (10  + 6  + 0.25 = 16.25 มม. )

อ่านค่าเวอร์เนียหลัก 3

ใส่ความเห็น